5.BLOG Porez na nekretnine (1 dio)

Zakon o lokalnim porezima objavljen je u NN broj 115/16  stupio je na snagu 1.1.2017.U porezni sustav RH uvodi se nova vrsta poreza i to POREZ NA NEKRETNINE kao obvezujuća preporuka Vijeća Evropske unije iz 2015. godine. Uvođenje vrijednosnog poreza na nekretnine slijedi preporuke dobivene u izvješću MMF-a iz 2012 […]

Poslao/la