Zakon o lokalnim porezima objavljen je u NN broj 115/16  stupio je na snagu 1.1.2017.U porezni sustav RH uvodi se nova vrsta poreza i to POREZ NA NEKRETNINE kao obvezujuća preporuka Vijeća Evropske unije iz 2015. godine. Uvođenje vrijednosnog poreza na nekretnine slijedi preporuke dobivene u izvješću MMF-a iz 2012 “Mogućnosti moderniziranja poreza na imovinu” te se vrijednosni porez na nekretnine uvodi u dvije faze.

Prva faza sastoji se od transformacije postojećeg sustava komunalne naknade u “JEDNOSTAVNI” porez na nekretnine gdje se istovremeno ukida obaveza plaćanja poreza na kuće za odmor i spomeničke rente. Jednim postupkom obuhvatiti će se tri različita davanja. “Jednostavni” porez na nekretnine uvodi se 1.1.2018. te se predviđa njegova primjena tijekom 2018. i 2019.

Druga faza započela bi s 1.1.2020. s oporezivanjem  VRIJEDNOSNOG POREZA NA NEKRETNINE. Za prelazak na vrijednosni porez na nekretnine predviđa se dovršenje niza preduvjeta. Temeljnim preduvjetom smatra se ažurna izvorišna evidencija o nekretninama (ZIS ) u kojima su evidentirani svi podaci potrebni za oporezivanje. Osim temeljnog preduvjeta potrebno je uspostaviti i provesti sustav MASOVNE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA.    (nastavak u 6.BLOGU)