Jednadžba za izračun jednostavnog poreza (JPN) glasi:

                  JPN = površina  x  vrijednost boda  x  zona  x  namjena   dob  x  stanje

Vrijednost boda i koeficijent zone određuje se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na način kao i do sada za komunalnu naknadu. Koificijent namjene za poslovne prostore određuje se odlukom predstavničkog tijela uz određene korekcije koeficijenata, dok je za ostale nekretnine koeficijent određen zakonski. Pravilnikom o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (NN 1/17) propisan je način utvrđivanja korektivnih koeficijenata.

Koeficijent dobi je novi umnožak s obzirom na godinu izgradnje odnosno rekonstrukcije oporezive nekretnine. Nekretnine su po godini izgradnje podjeljene u pet vremenskih razdoblja.

Koeficijent stanja je  novi umnožak s obzirom na stanje oporezive nekretnine. Zakon prepoznaje tri različita  tipa nekretnine te propisuje tri različita koeficijenta.

1.nekretnine koje su oštećene ili u roh-bau izvedbi te nisu u funkciji

2.nekretnine koje služe svojoj funkciji

3.nekretnine koje imaju dodatni sadržaj te time podižu svoju vrijednost

JLS u tijeku 2017.godine moraju ustrojiti Evidenciju nekretnina i to podatke o poreznom obvezniku i podatke o nekretnini. Prvo Rješenje će se donijeti do 31.3.2018.godine. Svaka promjena koja nastane u međuvremenu imati će utjecaja na Rješenje koje će se donijeti tek 1.1.2019.