TKO SAM?

Zovem se HORVAT MILJENKA pa po meni i

HOMI PAPIROLOGIJA NEKRETNINA .

Rođena sam u Zagrebu 1952., gdje sam 1976. završila Građevinski fakultet. Udana sam i majka jednog sina.

HOMI sam registrirala s ciljem da pomognem savjetom svima koji su zapeli s bilo kojom vrstom papira oko nekretnina, te da u suradnji s mojim poslovnim partnerima riješimo problem.

Od 1976. do 1988. bila sam zaposlena u ZET-u kad je nakon 50 godina ponovno započela izgradnja novih tramvajskih pruga. Radila sam u timu koji se bavio urbanizmom, projektiranjem i ishođenjem svih potrebnih dozvola za izgradnju prometnica i infrastrukture.

Od 1989. do 1991. radila sam u tvrtci Gortan d.d. kao Rukovodilac sektora vođenja projekata stambene izgradnje.

Od 1991. do 2014. radila sam u tvrtci Tehnika d.d. na mjestu Direktor Tržišne izgradnje i Vlastitih investicija.

 

RADILA SAM NA:

-IZRADI STUDIJA ISPLATIVOSTI

-ANALIZI PROSTORNIH PLANOVA

-OTKUPU ZEMLJIŠTA, OBJEKATA I POSEBNIH DIJELOVA

-OTKUPU ZAPOČETIH PROJEKATA

-PRIKLJUČENJU OBJEKATA NA PRISTUPNE PROMETNICE

– PRIKLJUČENJU OBJEKATA NA IFRASTRUKTURU

-ISHOĐENJU LOKACIJSKE,GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE

-LEGALIZACIJI OBJEKATA

-KONCESIJI

-PARCELACIJAMA ZEMLJIŠTA

-UPISIMA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA U KATASTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU

-ELABORATIMA ETAŽIRANJA I UPISIMA POSEBNIH DIJELOVA

-MEĐUVLASNIČKIM UGOVORIMA

-OČITOVANJU VOLJE INVESTITORA

-IZDAVANJU TABULARNIH IZJAVA

-PRODAJI STANOVA, LOKALA, POSLOVNIH PROSTORA, GARAŽA,GARAŽNIH I PARKIRNIH MJESTA

PREDNOSTI:

‣ Predanost u pružanju savjetničkih usluga!

‣ Brinem se za vašu nekretninu kao da je moja!

‣ Svoj posao shvaćam ozbiljno!

‣ Fokus je na pružanju kvalitetne informacije!

‣ Moje opredjeljenje je usmjereno prema vama jer gradimo odnos povjerenja!

‣ Suosjećajna briga za vaš problem i potrebe vas kao vlasnika nekretnine!

‣ Kontroliram provedbu pojedinih faza i brinem da se dođe do rješenja!

‣ Moja dugogodišnja praksa omogućava: prevenciju problema, obradu dokumentacije i dijagnostiku uz pomoć suvremenih alata!

‣ Na sva vaša pitanja odgovaram jasno i razumljivo!